// Belangrijke mededeling - Important statement \\

* English below *

 

Lees dit bericht goed door a.u.b.!

 

Per 2022 stopt N-Flow Dance met de strippenkaart.

 

Waarom?

- Veel administratie

- Men vergeet de strippenkaart steeds vaker

- Men vergeet de strippenkaart te laten knippen

Hierdoor is het voor ons niet meer rendabel. We gaan de cursussen aanbieden zoals de meeste dansscholen dat doen: Een vaste prijs voor het volgen van een cursus.

 

Hoe gaat deze overgang in z’n werk?

- De lopende cursussen resten nog 7 lesweken en een workshopavond (hiervoor mag de strippenkaart ook gebruikt worden).

- Na de cursus zijn er nog 3 weken voor de feestdagen. Wellicht dat we op deze dagen ook nog lessen en/of workshops plannen, waarvoor de strippenkaarten gebruikt kunnen worden.

 

Is je strippenkaart al eerder op?

- Optie 1: Je kunt per les betalen (€8,50).

- Optie 2: Je koopt een nieuwe strippenkaart met het aantal lessen dat je nog wilt deelnemen.

 

Is je strippenkaart niet op vóór 2022?

- Bij deelname aan een nieuwe cursus in 2022, verrekenen we het bedrag dat je nog op je strippenkaart hebt staan.

- BELANGRIJK OM REKENING MEE TE HOUDEN: Strippenkaarten zijn niet inwisselbaar voor geld. Het aantal lessen dat nog open staat op de strippenkaart, wordt alleen verrekend bij deelname aan een nieuwe cursus.

 

Prijzen nieuwe cursussen van 8 weken: 

- 1 cursus €70

- 2 cursussen €135 (€5 korting)

- 3 cursussen €200 (€10 korting)

 

Losse lessen:

- €8,50 (als je ingeschreven staat voor tenminste één van onze 8 weekse cursussen)

- €10 (wanneer je niet ingeschreven staat, maar gewoon een losse les mee wilt doen)

 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen, laat het a.u.b. weten. We zullen ons best doen om voor iedereen de best passende oplossing te vinden. 


English

Please read this message carefully!

 

As of 2022, N-Flow Dance will stop using the punch card.

 

Why?

- Too much administration

- People forget the punch card more and more

- People forget to have the card punched every class

Therefore it is no longer viable for us. We will offer courses like most other dance schools do: A fixed price for a full course.

 

How does this transition work?

- The current courses still have 7 weeks of lessons and a workshop evening (the punch card may also be used for this).

- After the courses there are still 3 weeks before the holidays. We might plan lessons and/or workshops on these days, for which the punch cards can be used.

 

Has your punch card run out before?

- Option 1: You can pay per lesson (€8,50).

- Option 2: You can buy a new punch card with the number of lessons that you still want to participate in.

 

Is your punch card not used up before 2022?

- When you enroll in a new course in 2022, we will settle the amount that you still have on your punch card.

- IMPORTANT NOTE: Punch cards cannot be exchanged for money. The number of lessons that are still open on the punch card will only be settled when participating in a new course.

 

Prices new courses of 8 weeks:

- 1 course €70

- 2 courses €135 (€5 discount)

- 3 courses €200 (€10 discount)

 

Individual lessons:

- €8,50 (when you are registered for at least one of our 8 week courses)

- €10 (when you are not registered, but just want to participate in a single lesson)

 

 

If you have any questions or concerns, please reach out to us! We will try to look for the best possible solution for everyone.